King Prawn Peeled & Deveined

£12.00

SizePriceUnitCase PriceCase Size
 16/20 £10.00Per Kilo